Gennembrud: Vejen banet for nyttiggørelse af glasfiberaffald

Gennembrud: Vejen banet for nyttiggørelse af glasfiberaffald

Middelfart, den 15.09.2010


Hvad stiller man op med glasfiberaffald? I mange år har branchen søgt efter en brugbar ordning, der kunne svare på spørgsmålet. Nu er løsningen fundet, og den demonstreres snart i praksis.

Glasfiber er bredt anerkendt som et materiale med store fordele i konkurrencen med mere traditionelle materialer som træ, stål og aluminium. Det er væsentligt mindre energikrævende i produktion og benyttes i vid udstrækning til produkter, der mindsker CO2-udslippet – f.eks. lavenergivinduer. Men hvad skal der blive af glasfiberen, når den er udtjent?

Det kan Fiberline Composites, der producerer glas- og kulfiberprofiler, nu glæde sig over at have svaret på. Fiberline har indgået en aftale med to tyske virksomheder: Zajons – der har specialiseret sig i at omdanne affald til alternative brændstoffer til industrien – og Holcim (Deutschland) AG, datterselskab i en af verdens største cementkoncerner, schweiziske Holcim. Aftalen indebærer, at overskydende glasfiber fra produktionen i Middelfart sendes sydpå for at gøre nytte som vigtig bestanddel i cement.

Aftalen er et godt eksempel på en ægte win-win situation, idet den tilgodeser to formål. På den ene side opnår Fiberline en affaldsløsning, som branchen har arbejdet med at få på plads i flere år. På den anden side kan Holcim udnytte den energi, der er i glasfiberkomposittens støbemateriale, og dermed spare på de fossile brændsler. Samtidig tilfører glasfiberen mineraler, der er nødvendige råvarer ved cementfremstillingen.

Læs mere om livscyklusperspektiv


Næste skridt en indsamlingsordning

Hos Fiberline ser bæredygtighedschef Benedikte Jørgensen store perspektiver i aftalen;

På den korte bane er dette et stort gennembrud for vores virksomhed, men næste skridt vil naturligt være at se på en egentlig indsamlingsordning, så kunder og slutbrugere også er sikret, at deres glasfiberaffald – f.eks. udtjente lavenergivinduer, ikke bare hober sig op, men bliver nyttiggjort”, udtaler hun.

Hos Zajons, som står for klargøringen af glasfiberaffaldet, inden det havner på cementværket, forventer man sig meget af aftalen. Direktør Jörg Lempke udtaler;

Aftalen med Fiberline er den første af sin art med en dansk producent, men vi håber og tror, at eksemplet vil blive fulgt af andre danske virksomheder, da projektets succes afhænger af en konstant affaldsmængde".

Fiberline forventer at sende det første læs glasfiber til recycling i løbet af september måned.

Læs om genanvendelse i dag
 

Fiberline på vej mod mål om nul-deponi- og nul-energi
Nyttiggørelse af produktionsspildet er endnu et skridt på vejen mod Fiberlines mål om nul deponi og nul energi. I dag modtager Fiberline, som i 2009 vandt Energi- og miljøprisen, ca. 50 % af den strøm fabrikken bruger fra egen vindmølle.

Sådan nyttiggøres glasfiberen
Glasfiberarmeret plastkomposit, i daglig tale kaldet glasfiber, består af glasfibre indstøbt i hærdeplast. I cementproduktion er man afhængig af store mængder sand. Og sand er netop hovedbestanddelen i glas og glasfiber. Desuden kan hærdeplasten udnyttes som energikilde i cementproduktionen og dermed erstatte brugen af fossile brændstoffer.

Processen:

Fiberline sender glasfiberaffaldet til Zajons i Melbeck 

Zajons knuser glasfiberen i en kæmpe kværn og justerer brændværdien ved at tilsætte andre typer genbrugsmaterialer i en patenteret proces. Det færdige genbrugsmix sendes til Holcim 

Holcim tilsætter genbrugsmixet til de store cementovne på cementværker i Nordtyskland, og ud i den anden ende kommer den færdige cement. 

Det betyder, at når man nyttiggør 1000 tons Fiberline-profiler, sparer man cirka 450 tons kul, 200 tons kridt, 200 tons sand og 150 tons aluminiumoxid (Ref: Holcim, 2010). Og der er ingen støv eller aske eller andre biprodukter ved processen.